เครื่องมาร์คปลอกสายไฟและฉลาก Marking Tube & Label

เมื่อต้องทำงานระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น การเดินสายไฟฟ้า งานตู้คอนโทรล คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การมีป้ายกำกับ และการทำเครื่องหมาย บนสายไฟฟ้า มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สายไฟฟ้าจะต้องมีป้ายกำกับ มีการทำเครื่องหมาย เพื่อระบุบนสายไฟ เพื่อเป็นการบ่งชี้ของสายไฟแต่ละเส้น สาเหตุที่จะต้องมีป้ายกำกับ  เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา การซ่อมแซม เพื่อความปลอดภัย ช่วยประหยัดเวลา ช่วยลดความยุ่งยากในการปรับเปลี่ยนชุดสายไฟ   ดังนั้น...

พัดลมแบบหมุนเหวี่ยง (Centrifugal Fan)

พัดลมแบบหมุนเหวี่ยง (Centrifugal Fan) Centrifugal Fan 'พัดลมแบบแรงเหวี่ยง' ลมจะมาจากทิศทางของการไหลและวิธีการที่อากาศเข้าสู่ใบพัดในทิศทางตามแนวแกนกลางของพัดลม แล้วจะหมุนเหวี่ยง เพื่อให้อากาศออกด้านข้างของพัดลมตามแนวรัศมีของตัวพัดลม ซึ่งจะแตกต่างจาก Axial Fan ที่อากาศจะเคลื่อนที่แบบขนานผ่านแกนกลางของพัดลม จึงเหมาะสำหรับระบายความร้อน ระบายอากาศ หรือแลกเปลี่ยนความร้อน พัดลมชนิด Centrifugal Fan นี้จะหมุนเหวี่ยงเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของอากาศ จึงเหมาะกับทุกที่...

กระบอกกรองและไส้กรอง ชนิดแท่งกรองและถุงกรอง

การกรอง เป็นการแยกของแข็งออกจากของเหลว เป็นการแยกสิ่งที่ไม่ละลายในน้ำ สารเคมี ของเหลว ออกจากกัน โดยสิ่งที่ต้องการหรืออนุภาคที่เล็กกว่ารูพรุนของตัวกลางนั้นก็จะไหลผ่านออกไป ส่วนสิ่งที่ไม่ต้องการ อนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่ารูของตัวกรองนั้น ก็จะติดอยู่กับวัสดุในการกรองนั้นลักษณะต่าง ๆ เช่น กระดาษกรอง ไส้กรอง ถุงกรอง แผ่นกรอง ส่วนของเหลวที่ผ่านการกรองตามมาตรฐานใด ๆ ก็จะถือเป็นของดีสำหรับกระบวนการต่าง...

ความแตกต่างของพัดลมระบายความร้อน ชนิดสายไฟและชนิดปลั๊กเสียบ

ความแตกต่างของพัดลมระบายความร้อน ชนิดสายไฟและชนิดปลั๊กเสียบ (Cooling Fan Type : Lead wire or Terminal) Cooling Fan Type Lead wire (พัดลมระบายความร้อนชนิดสายไฟ) คือ ประเภทของพัดลมระบายความร้อนที่มีสายไฟติดกับตัวพัดลม สามารถนำไปเชื่อมต่อกับวงจรได้ทันที สะดวกและง่ายสำหรับผู้ประกอบการในการสร้างเครื่องจักรหรือผลิตตู้คอนโทรล ตู้ MDB...

การระบายความร้อนในเครื่องจักรหรือตู้คอนโทรลด้วยวิธีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

การระบายความร้อน ระบายอากาศ ให้กับตู้ควบคุมอุปกรณ์ในระบบต่าง ๆ นั้น มีวิธีการดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรืออุณหภูมิทั้งภายในและภายนอกตู้ควบคุมนั้น ๆ รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ที่ติดตั้งในตู้นั้นมีจำนวนมากน้อยหรือหนาแน่นเพียงใด ขนาดของตู้ควบคุม อีกทั้งต้องพิจารณาถึงพื้นที่ในการติดตั้งตู้ควบคุมดังกล่าว และอีกปัจจัยสำคัญที่อาจต้องคำนึงถึงคือการประหยัดพลังงานด้วย การใช้พัดลมระบายความร้อนในตู้คอนโทรลหรือเครื่องจักรนั้น นับว่าเป็นวิธีการดำเนินการที่ง่ายและเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด เป็นวิธีที่ช่าง ซ่อมบำรุง ผู้ดูแลเครื่องจักร ผู้ออกแบบ...

การติดตั้งพัดลมในตู้คอนโทรล

แบบติดตั้งด้านข้างและด้านหน้าของตู้ แบบติดตั้งพัดลมทั้งสองด้าน โดยด้านหนึ่งเลือกพัดลมแบบดูดลมเข้าตู้ติดตั้งไว้บริเวณด้านล่าง  และอีกด้านหนึ่งเลือกพัดลมแบบเป่าลมออกจากตู้ติดตั้งไว้บริเวณด้านบน  การติดตั้งพัดลมติดตู้คอนโทรลแบบติดตั้งด้านข้างนี้จะช่วยให้เราลดปัญหาเรื่องความร้อนภายในตู้ได้ดี แบบติดตั้งด้านบนหรือพัดลมติดหลังคาตู้ พัดลมติดตู้คอนโทรลแบบติดตั้งด้านบนนี้จะระบายความร้อนได้ดี เนื่องจากพัดลมชนิดนี้ถูกออกแบบให้ใบพัดไว้สำหรับดูดอากาศที่มีความร้อนในตู้คอนโทรล และเหวี่ยงลมร้อนออกด้านข้างของตัวพัดลม

พัดลมโพรงกระรอก

ขายึดพัดลมโพรงกระรอกรุ่น UF9060 พัดลมโพรงกระรอก  #พัดลมกรงกระรอก #พัดลมหางกระรอก #Cross flow fan ใบพัดพลาสติกคุณภาพสูงหรือใบพัดอลูมิเนียม ทรงกลมหรือทรงกระบอก คล้ายโพรงกระรอก มีมอเตอร์ติดอยู่ด้านข้าง เมื่อใบพัดหมุนอากาศที่อยู่รอบ ๆ ก็หมุนด้วยความเร็วเดียวกัน ทำให้อากาศเคลื่อนที่ออกไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง มีชุดตลับลูกปืน แบริ่งช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของเพลาใบพัด ลดการเสียดสีและความต้านทานซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพัดลม โดยตลับลูกปืนมีการหล่อลื่นอย่างดีและออกแบบอย่างเหมาะสมให้ลดแรงเสียดทาน รวมถึงการออกแบบใบพัดลมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กำหนดประสิทธิภาพของเครื่องเป่าลมชนิดนี้ให้สามารถส่งแรงเหวี่ยงที่สูงขึ้นไปได้...