การระบายความร้อนในเครื่องจักรหรือตู้คอนโทรลด้วยวิธีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

0
612

การระบายความร้อน ระบายอากาศ ให้กับตู้ควบคุมอุปกรณ์ในระบบต่าง ๆ นั้น มีวิธีการดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรืออุณหภูมิทั้งภายในและภายนอกตู้ควบคุมนั้น ๆ รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ที่ติดตั้งในตู้นั้นมีจำนวนมากน้อยหรือหนาแน่นเพียงใด ขนาดของตู้ควบคุม อีกทั้งต้องพิจารณาถึงพื้นที่ในการติดตั้งตู้ควบคุมดังกล่าว และอีกปัจจัยสำคัญที่อาจต้องคำนึงถึงคือการประหยัดพลังงานด้วย

การใช้พัดลมระบายความร้อนในตู้คอนโทรลหรือเครื่องจักรนั้น นับว่าเป็นวิธีการดำเนินการที่ง่ายและเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด เป็นวิธีที่ช่าง ซ่อมบำรุง ผู้ดูแลเครื่องจักร ผู้ออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ นึกถึงเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากเป็นวิธีการระบายความร้อนของตู้คอนโทรลและเครื่องจักรที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอื่น ๆ เช่น การติดตั้งแอร์ตู้คอนโทรล วิธีนี้เป็นการนำพัดลมระบายความร้อนรุ่นที่ได้เลือกตามความเหมาะสมกับตู้คอนโทรลหรือเครื่องจักรนั้น ๆ แล้ว ส่วนใหญ่รุ่นที่นิยมได้แก่ UF12A23BTH (พัดลมรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 4 นิ้ว ไฟ 230โวลท์) , UF13A23BTH (พัดลมรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 5 นิ้ว ไฟ 230โวลท์), UF15AC23BTH (พัดลมรูปทรงคางหมู/6เหลี่ยม/8เหลี่ยมขนาด 6 นิ้ว ไฟ 230โวลท์), UF15PC23BTH (พัดลมรูปทรงกลมตัด-ตัดหัวท้ายขนาด 6 นิ้ว ไฟ 230โวลท์) เป็นต้น นำไปติดที่ตัวตู้คอนโทรล ตามตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อดึงอากาศเข้าไประบายความร้อนในตู้ ไม่ให้เกิดความร้อนสะสมเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ต่าง ๆ พังเสียหายได้ง่าย และหากติดตั้งพัดลมแล้วจำเป็นต้องติดตั้งตะแกรงพัดลม (Fan Guard) เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้งาน และติดตั้งตะแกรงกรองฝุ่น (Fan Filter) เพื่อป้องกันเศษสิ่งสกปรกจากภายนอกที่พัดลมจะดูดเข้าไปในตู้คอนโทรลได้ด้วย