การติดตั้งพัดลมในตู้คอนโทรล

0
684

แบบติดตั้งด้านข้างและด้านหน้าของตู้

แบบติดตั้งพัดลมทั้งสองด้าน โดยด้านหนึ่งเลือกพัดลมแบบดูดลมเข้าตู้ติดตั้งไว้บริเวณด้านล่าง  และอีกด้านหนึ่งเลือกพัดลมแบบเป่าลมออกจากตู้ติดตั้งไว้บริเวณด้านบน  การติดตั้งพัดลมติดตู้คอนโทรลแบบติดตั้งด้านข้างนี้จะช่วยให้เราลดปัญหาเรื่องความร้อนภายในตู้ได้ดี

แบบติดตั้งด้านบนหรือพัดลมติดหลังคาตู้

พัดลมติดตู้คอนโทรลแบบติดตั้งด้านบนนี้จะระบายความร้อนได้ดี

เนื่องจากพัดลมชนิดนี้ถูกออกแบบให้ใบพัดไว้สำหรับดูดอากาศที่มีความร้อนในตู้คอนโทรล และเหวี่ยงลมร้อนออกด้านข้างของตัวพัดลม