ความแตกต่างของพัดลมระบายความร้อน ชนิดสายไฟและชนิดปลั๊กเสียบ

0
518

ความแตกต่างของพัดลมระบายความร้อน

ชนิดสายไฟและชนิดปลั๊กเสียบ (Cooling Fan Type : Lead wire or Terminal)

Cooling Fan Type Lead wire (พัดลมระบายความร้อนชนิดสายไฟ)

คือ ประเภทของพัดลมระบายความร้อนที่มีสายไฟติดกับตัวพัดลม สามารถนำไปเชื่อมต่อกับวงจรได้ทันที สะดวกและง่ายสำหรับผู้ประกอบการในการสร้างเครื่องจักรหรือผลิตตู้คอนโทรล ตู้ MDB ตู้ไฟ ตู้สวิตซ์บอร์ดต่าง ๆ แต่ยากสำหรับการถอดเปลี่ยนของผู้ใช้งาน เรียกได้ว่าง่ายตอนติดตั้ง แต่ยากในการซ่อมแซมเปลี่ยนพัดลมตัวใหม่ ซึ่งอาจจะยากกว่าแบบ Terminal (พัดลมระบายความร้อนแบบปลั๊กเสียบ) ในกรณีที่พัดลมระบายความร้อนในเครื่องจักรหรือตู้คอนโทรลเสีย ไม่ว่าจะเป็นพัดลมขนาดเล็ก 3นิ้ว 4นิ้ว 5นิ้ว 6นิ้ว หรือขนาดใหญ่ถึง 10นิ้ว 12นิ้ว เพราะแบบ Lead wire นี้เป็นการเชื่อมต่อสายไฟโดยตรงเข้ากับวงจรต่างๆ ของเครื่องจักรหรือตู้คอนโทรล ถ้าพัดลมเสีย จะต้องตัดสายไฟ และทำการต่อใหม่ ซึ่งต้องมั่นใจในช่างผู้ชำนาญการสำหรับการเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อนนั้น ๆ จึงจะทำได้อย่างมั่นคงถาวร ปลอดภัยและสวยงาม

Cooling Fan Type Terminal (พัดลมระบายความร้อนชนิดปลั๊กเสียบ)

คือ ประเภทของพัดลมระบายความร้อนที่มีขาปลั๊ก ซึ่งสามารถใช้ Plug cord ในการเชื่อมต่อวงจร หรือใช้หางปลาบัดกรีในการเชื่อมต่อ พัดลมระบายความร้อนประเภทนี้ เชื่อมต่อ ประกอบติดตั้งกับเครื่องจักรหรือตู้คอนโทรล ตู้สวิตซ์บอร์ด ได้โดยการใช้ปลั๊กคอร์ดเชื่อมต่อซึ่งเป็นวิธีการติดตั้งที่สะดวกและง่ายที่สุด อีกทั้งเหมาะกับผู้ใช้งานตู้แช่ ตู้แอร์คอนโทรล ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เนื่องจากสะดวกต่อการซ่อมแซม บำรุงรักษา ลูกค้าส่วนใหญ่โดยเฉพาะ กลุ่มตู้แช่ ตู้ทำความเย็น รถขายไอศครีม แอร์ตู้คอนโทรล ตู้ MDB แม้กระทั่งโลงเย็น มักเลือกใช้พัดลมแบบ Terminal เนื่องจากซ่อมแซม บำรุงรักษาได้ง่าย เช่น ในกรณีที่พัดลมเสียจะสามารถถอด Plug cord และเปลี่ยนตัวพัดลมได้ทันที เพียงแค่ผู้ทำการเปลี่ยนเลือกพัดลมระบายความร้อนให้ถูกต้องตามขนาด และกำลังไฟที่ต้องการ และต้องตรวจเช็ค Plug cord ให้เสียบแน่นกับตัวพัดลมระบายความร้อนชนิดนั้น ๆ เท่านั้นเอง