Knowledge

DC Cooling Fan พัดลม DC

พัดลมแบบ DC สามารถทำงานได้ด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าจำนวนเล็กน้อยเข้าสู่ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า แล้วทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำ และทำให้เกิดแรงบิดที่แกนของมอเตอร์และทำให้ใบพัดลมหมุน โดยมอเตอร์กระแสตรงนั้นเป็นมอเตอร์แบบ brushless DC motor หรือเรียกกันอีกแบบว่า synchronous DC motor จะใช้หลักการของขั้วแม่เหล็กที่แตกต่างกันในการผลักกัน ให้เกิดแรงบิดเพื่อไปหมุนใบพัดของพัดลมให้หมุน...

เครื่องมาร์คปลอกสายไฟและฉลาก Marking Tube & Label

เมื่อต้องทำงานระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น การเดินสายไฟฟ้า งานตู้คอนโทรล คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การมีป้ายกำกับ และการทำเครื่องหมาย บนสายไฟฟ้า มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สายไฟฟ้าจะต้องมีป้ายกำกับ มีการทำเครื่องหมาย เพื่อระบุบนสายไฟ เพื่อเป็นการบ่งชี้ของสายไฟแต่ละเส้น สาเหตุที่จะต้องมีป้ายกำกับ...

พัดลมแบบหมุนเหวี่ยง (Centrifugal Fan)

พัดลมแบบหมุนเหวี่ยง (Centrifugal Fan) Centrifugal Fan 'พัดลมแบบแรงเหวี่ยง' ลมจะมาจากทิศทางของการไหลและวิธีการที่อากาศเข้าสู่ใบพัดในทิศทางตามแนวแกนกลางของพัดลม แล้วจะหมุนเหวี่ยง เพื่อให้อากาศออกด้านข้างของพัดลมตามแนวรัศมีของตัวพัดลม ซึ่งจะแตกต่างจาก Axial Fan ที่อากาศจะเคลื่อนที่แบบขนานผ่านแกนกลางของพัดลม จึงเหมาะสำหรับระบายความร้อน ระบายอากาศ...

กระบอกกรองและไส้กรอง ชนิดแท่งกรองและถุงกรอง

การกรอง เป็นการแยกของแข็งออกจากของเหลว เป็นการแยกสิ่งที่ไม่ละลายในน้ำ สารเคมี ของเหลว ออกจากกัน โดยสิ่งที่ต้องการหรืออนุภาคที่เล็กกว่ารูพรุนของตัวกลางนั้นก็จะไหลผ่านออกไป ส่วนสิ่งที่ไม่ต้องการ อนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่ารูของตัวกรองนั้น ก็จะติดอยู่กับวัสดุในการกรองนั้นลักษณะต่าง ๆ เช่น กระดาษกรอง ไส้กรอง...

ความแตกต่างของพัดลมระบายความร้อน ชนิดสายไฟและชนิดปลั๊กเสียบ

ความแตกต่างของพัดลมระบายความร้อน ชนิดสายไฟและชนิดปลั๊กเสียบ (Cooling Fan Type : Lead wire or Terminal) Cooling Fan Type Lead wire (พัดลมระบายความร้อนชนิดสายไฟ) คือ...

การระบายความร้อนในเครื่องจักรหรือตู้คอนโทรลด้วยวิธีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

การระบายความร้อน ระบายอากาศ ให้กับตู้ควบคุมอุปกรณ์ในระบบต่าง ๆ นั้น มีวิธีการดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรืออุณหภูมิทั้งภายในและภายนอกตู้ควบคุมนั้น ๆ รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ที่ติดตั้งในตู้นั้นมีจำนวนมากน้อยหรือหนาแน่นเพียงใด ขนาดของตู้ควบคุม อีกทั้งต้องพิจารณาถึงพื้นที่ในการติดตั้งตู้ควบคุมดังกล่าว และอีกปัจจัยสำคัญที่อาจต้องคำนึงถึงคือการประหยัดพลังงานด้วย การใช้พัดลมระบายความร้อนในตู้คอนโทรลหรือเครื่องจักรนั้น...

การติดตั้งพัดลมในตู้คอนโทรล

แบบติดตั้งด้านข้างและด้านหน้าของตู้ แบบติดตั้งพัดลมทั้งสองด้าน โดยด้านหนึ่งเลือกพัดลมแบบดูดลมเข้าตู้ติดตั้งไว้บริเวณด้านล่าง  และอีกด้านหนึ่งเลือกพัดลมแบบเป่าลมออกจากตู้ติดตั้งไว้บริเวณด้านบน  การติดตั้งพัดลมติดตู้คอนโทรลแบบติดตั้งด้านข้างนี้จะช่วยให้เราลดปัญหาเรื่องความร้อนภายในตู้ได้ดี แบบติดตั้งด้านบนหรือพัดลมติดหลังคาตู้ พัดลมติดตู้คอนโทรลแบบติดตั้งด้านบนนี้จะระบายความร้อนได้ดี เนื่องจากพัดลมชนิดนี้ถูกออกแบบให้ใบพัดไว้สำหรับดูดอากาศที่มีความร้อนในตู้คอนโทรล และเหวี่ยงลมร้อนออกด้านข้างของตัวพัดลม

พัดลมโพรงกระรอก

ขายึดพัดลมโพรงกระรอกรุ่น UF9060 พัดลมโพรงกระรอก  #พัดลมกรงกระรอก #พัดลมหางกระรอก #Cross flow fan ใบพัดพลาสติกคุณภาพสูงหรือใบพัดอลูมิเนียม ทรงกลมหรือทรงกระบอก คล้ายโพรงกระรอก มีมอเตอร์ติดอยู่ด้านข้าง เมื่อใบพัดหมุนอากาศที่อยู่รอบ ๆ ก็หมุนด้วยความเร็วเดียวกัน ทำให้อากาศเคลื่อนที่ออกไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง...