ถังกรองสแตนเลส “Stainless Filter Housing” มีขนาดแตกต่างกันอย่างไร ขนาดไหนเหมาะสมที่สุด

0
625

ถังกรองสแตนเลส Stainless Filter Housing มีขนาดแตกต่างกันอย่างไร ขนาดไหนเหมาะสมที่สุด แน่นอนว่าก่อนที่คุณจะเริ่มเลือกซื้อหรือติดตั้ง Filter Housing ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำ ระบบกรองน้ำ หรือระบบกรองของเหลว คุณต้องประเมินดูจากหน้างานหลายอย่างครับ ไม่ว่าจะเป็น ความเหมาะสมของระบบการกรองที่เลือกใช้ ความจำเป็นในการใช้งาน ขนาดของอุปกรณ์ พื้นที่ติดตั้ง ค่าใช้จ่าย การดูแลรักษา และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงและถ้าจะต้องเลือกถังกรองสแตนเลส “Stainless Filter Housing” ต้องใช้ปัจจัยอะไรในการประเมินบ้าง แล้วถังกรองหรือกระบอกกรองสแตนเลสนั้นมีขนาดไหนแนะนำบ้าง แตกต่างกันยังไง แล้วขนาดไหนเหมาะสมที่สุด

ถังกรองสแตนเลส Stainless Filter Housing

ถังกรองสแตนเลส เป็นอุปกรณ์กรองน้ำที่เหมาะกับการใช้งานทั้งในระดับ บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ คอนโด อพาร์ทเมนต์ สำนักงาน โรงงาน และใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ข้อดีของการใช้ถังกรองหรือกระบอกกรองสแตนเลสแท้ คือมีความแข็งแรง ใช้งานได้ยาวนาน สามารถทนทานต่อสภาพอากาศภายนอก ทั้งแดด ลม ฝน รวมถึงการกัดกร่อนของสารเคมีได้ อีกทั้งป้องกันการเกิดสนิม สามารถต้านแรงดันน้ำได้ รองรับแรงดันในระบบได้สูง รูปลักษณ์สวยงาม ทำความสะอาดง่าย โดย SUS Housing ภายใต้แบรนด์สินค้า TECTAM จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ถังกรองแบบที่ใช้ไส้กรอง Cartridge Filter Housing และถังกรองแบบที่ใช้ถุงกรอง Bag Filter Housing ซึ่งถังกรองแต่ละประเภทจะมีขนาดที่แตกต่างกัน

ถังกรองแบบที่ใช้กับไส้กรอง Cartridge Filter Housing

ถังกรองหรือกระบอกกรองสแตนเลสชนิดนี้ จะใช้การกรองกับฟิลเตอร์ที่เป็นแท่งทรงกระบอก หลากหลายประเภท เช่น ไส้กรองแบบแท่งอัดวัสดุ PP , ไส้กรองแบบแท่งเชือกพันแกนสแตนเลสวัสดุคอทตอน หรือไส้กรองแบบแท่งชนิดตาข่ายสแตนเลส หลากหลายชนิด เช่น ไส้กรองแบบแท่งที่เปิด 2 ด้าน (DOE) , ไส้กรองแบบแท่งที่เปิด 1 ด้าน (SOE) โดย Filter Housing เหล่านี้จะแบ่งตามขนาดความยาวของแท่งไส้กรอง Cartridge Filter ที่ต้องใส่ลงไปในตัวถังกรอง ดังนี้

1. ขนาดถังกรองหรือกระบอกกรองที่ใส่กับแท่งไส้กรองขนาด 10 นิ้ว
2. ขนาดถังกรองหรือกระบอกกรองที่ใส่กับแท่งไส้กรองขนาด 20 นิ้ว
3. ขนาดถังกรองหรือกระบอกกรองที่ใส่กับแท่งไส้กรองขนาด 30 นิ้ว
4. ขนาดถังกรองหรือกระบอกกรองที่ใส่กับแท่งไส้กรองขนาด 40 นิ้ว

โดยถังกรองแต่ละรุ่นก็จะใส่ไส้กรองได้แตกต่างกัน ตามขนาดความยาวของแท่งไส้กรอง และขนาด ID ประมาณ 29 ±1mm. OD ประมาณ 63 ±1mm.  ถ้าเป็นถังกรองหรือกระบอกกรองสแตนเลสที่ใส่ไส้กรองแบบแท่งได้ 1 ชิ้น เช่น รุ่น TS : Single Cartridge Filter Housing และรุ่น TSH : High Pressure Single Cartridge Filter Housing เลือกไส้กรองได้เพียง 3 ขนาดคือ 10 นิ้ว 20 นิ้ว และ 30 นิ้ว (รุ่น TS และ TSH ไม่มีขนาด 40” ) แต่หากเป็นถังกรองหรือกระบอกกรองสแตนเลสที่ใส่ไส้กรองแบบแท่งได้ 3-7 ชิ้น เช่น รุ่น TK : Low Pressure Cartridge Filter Housing และ รุ่น TKH : High Pressure Cartridge Filter Housing จะมีรุ่นที่ใส่ไส้กรองขนาด 10 นิ้ว 20 นิ้ว 30 นิ้ว และ 40 นิ้ว ตามแต่ละรุ่น และถังกรองสแตนเลสขนาดใหญ่ รุ่น TL : Multi Cartridge Filter Housing รุ่นนี้จะใส่ไส้กรองชนิดแท่งได้หลายชิ้น ตั้งแต่ 8 ชิ้น ขนาดใหญ่สุดใส่ไส้กรองได้ถึง 198 ชิ้น ดังนั้น จึงเป็นถังกรองสแตนเลสที่ใส่ไส้กรองชนิดแท่ง Cartridge Filter ที่มีความยาวที่สุด 2 ขนาดคือ 30 นิ้ว และ 40 นิ้วเท่านั้น

ถังกรองแบบที่ใช้กับถุงกรอง Bag Filter Housing

ถังกรองหรือกระบอกกรองสแตนเลสชนิดนี้ จะใช้การกรองกับฟิลเตอร์ที่เป็นถุง หลากหลายประเภทวัสดุของถุงกรอง เช่น ถุงกรองวัสดุ PP , ถุงกรองวัสดุ PE , ถุงกรองวัสดุ Nylon  หลากหลายประเภทวัสดุของโอริง เช่น โอริงสแตนเลส โอริงพลาสติก PP หลากหลายชนิด เช่น ถุงกรองแบบเย็บ ,ถุงกรองแบบรีดร้อนหรือเชื่อมด้วยอัลตร้าโซนิคส์ โดย Filter Housing ชนิดใส่ถุงกรองเหล่านี้จะแบ่งตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากถุงกรองและความยาวของถุงกรอง Bag Filter ที่ต้องใส่ในตัวถังกรอง ดังนี้

1. ขนาดถังกรองหรือกระบอกกรองที่ใส่กับถุงกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากถุงกรอง 7 นิ้ว ความยาวถุงกรอง 17 นิ้ว

2. ขนาดถังกรองหรือกระบอกกรองที่ใส่กับถุงกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากถุงกรอง 7 นิ้ว ความยาวถุงกรอง 32 นิ้ว

3. ขนาดถังกรองหรือกระบอกกรองที่ใส่กับถุงกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากถุงกรอง 4 นิ้วความยาวถุงกรอง 8 นิ้ว

4. ขนาดถังกรองหรือกระบอกกรองที่ใส่กับถุงกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากถุงกรอง 4 นิ้ว ความยาวถุงกรอง 14 นิ้ว

โดยถังกรองแต่ละรุ่นก็จะใส่ถุงกรองได้แตกต่างกัน ถ้าเป็นถังกรองหรือกระบอกกรองสแตนเลสที่ใส่ถุงกรองได้ 1 ชิ้น เช่น รุ่น BFL : Low Pressure Bag Filter Housing  และ รุ่น BFH : High Pressure Bag Filter Housing สามารถเลือกขนาดถุงกรองได้ทั้ง 4 ขนาด แต่หากเป็นถังกรองหรือกระบอกกรองสแตนเลสที่ใส่ถุงกรองได้ตั้งแต่ 2 ถุง ถึง 12 ถุง จะมีถุงกรองเพียงขนาดเดียวเท่านั้นคือ ใส่ถุงกรองขนาดใหญ่ No.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว ความยาวถุงกรอง 32 นิ้ว ซึ่งเป็น รุ่น BFM : Multi Bag Filter Housing

แต่ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานเลือกประเภทของการกรองของเหลวของตนได้แล้วว่าจะให้เป็นการกรองแบบใช้ไส้กรอง Cartridge Filter หรือการกรองแบบใช้ถุงกรอง Bag Filter ก็ต้องพิจารณาลึกลงไปถึงขนาดของถังกรองที่ต้องใช้ ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ด้านบน ในการเลือกขนาดของถังกรองหรือกระบอกกรองสแตนเลสนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งาน ปริมาณของน้ำหรือของเหลวที่จะต้องผ่านระบบกรอง อัตราการไหล แรงดันที่จะเกิดขึ้นในระบบ สารเคมีที่สัมผัสกับผิวของถังกรองสแตนเลส ขนาดโดยรวม รูปแบบจุดต่อ ความสะดวกในการดูแลรักษาระบบกรอง น้ำหนักและพื้นที่ในการติดตั้งด้วยครับ

ตัวอย่างลักษณะการใช้งานถังกรองสแตนเลส

   ถังกรองสแตนเลส สามารถใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ลักษณะของการใช้งานรวมถึงแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ

  • ใช้งานเพื่อการกรองสำหรับน้ำดื่ม
  • ใช้งานเพื่อกรองสำหรับน้ำบาดาล เพื่อชำระล้างทำความสะอาด หรือการใช้งานทั่วไป
  • ใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร
  • ใช้งานอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและยา สารเคมีต่างๆ
  • ใช้งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
  • ใช้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
  • ใช้สำหรับสระน้ำ
  • ใช้เพื่อการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
  • ฯลฯ

   นอกจากนี้ยังมีการใช้งานในด้านอื่นๆ ตามแต่ลักษณะของธุรกิจและโรงงานหรือสถานที่ต่างๆที่ต้องทำการติดตั้งถังกรองครับ

   เนื่องจากปัจจุบัน ถังกรองแสตนเลส ที่มีจำหน่ายอยู่ขณะนี้ ทั้งที่มาจากโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศหรือการนำเข้ามาจากต่างประเทศ การจำหน่ายผ่านตัวแทนขายต่าง ๆ มีขนาดและรูปแบบให้เลือกใช้งานมากมาย การที่จะเลือกแบบใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสม เช่น หากเป็นการใช้งานใน บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ คอนโด อพาร์ทเมนท์ แค่เพียงการใช้งานกรองน้ำทั่วไป ก็อาจจะใช้แค่ถังกรองหรือกระบอกกรองขนาดเล็ก ขนาด 10นิ้วหรือ 20นิ้ว 1 ชุดหรือ 2 ชุด ก็เพียงพอ หรือหากเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น มีพนักงานหรือคนจำนวนมาก ก็อาจจะต้องเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นหลายชุด หรือกรณีที่เป็นอุตสาหกรรมการผลิต ก็อาจจะต้องเลือกใช้ถังกรองหรือกระบอกกรองขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับระบบการกรองให้สมดุลกับอุตสาหกรรมที่ต้องการ ทั้งนี้ผู้ติดตั้งหรือผู้รับเหมาในการเดินระบบต้องทำการคำนวณปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อความสมบูรณ์ในการใช้งานของระบบกรองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม