เครื่องมาร์คสายไฟหรือเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟสำคัญยังไง

0
437

    หากเปรียบสายไฟ ไม่ว่าจะเป็นสายไฟ ที่เดินระบบตามบ้านเรือน อาคาร สำนักงาน สถานที่ต่าง ๆ หรือสายไฟฟ้าที่อยู่ในเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และรวมไปถึง
สายเคเบิล สายแลน สายอินเตอร์เนต ก็คือเส้นเลือดในร่างกายมนุษย์นั่นเอง เนื่องจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบอินเตอร์เนต สายต่าง ๆ
เหล่านี้คือส่วนที่สำคัญมากถึงมากที่สุด เพราะมันคือส่วนที่จะเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารให้สามารถดำเนินกิจกรรมและทำงานได้อย่างครบวงจร

    ปัจจุบัน อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร  ล้วนแล้วแต่ต้องมีการเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเดินสายไฟ สายเคเบิล และ อุปกรณ์ต่างๆ
กับตู้คอนโทรลเลอร์หรือระบบเมนหลัก ซึ่งมีความสลับซับซ้อนในระดับน้อยไปจนถึงมาก และระบบเหล่านี้ก็จะต้องมีการใช้งานตลอดเวลา ดังนั้นหากการทำงานมีการสะดุด
หรือ การใช้งานมีการชะงัก เกิดติดขัด ย่อมส่งผลเสียหายต่อการทำงาน กระบวนการผลิต และธุรกิจอย่างมาก

    แล้วสายไฟ สายเคเบิล สายแลน แต่ละสายเมื่อมีการเดินสายเพื่อเชื่อมต่อภายในระบบต่างๆ สิ่งที่สำคัญมากก็คือการที่จะต้องมีป้ายกำกับ และทำเครื่องหมาย เพื่อระบุไว้บนสายไฟฟ้าเหล่านั้น รวมทั้งอุปกรณ์หรือบริเวณนั้นด้วย จะได้เป็นการบ่งชี้หรือสร้างความชัดเจนว่า สายไฟแต่ละเส้นนั้น เป็นแบบใด อุปกรณ์แต่ละชิ้นมีหน้าที่อย่างไร และพื้นที่นั้นบ่งบอกอะไรได้บ้าง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของช่างเดินระบบหรือช่างซ่อม จะได้ทำการติดตั้งเดินสาย อีกทั้งสามารถดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ง่าย
ช่วยประหยัดเวลาและลดปัญหาเรื่องความยุ่งยากวุ่นวายเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดสายไฟ และยังช่วยเรื่องความปลอดภัยอีกต่างหาก โดยสิ่งเหล่านี้ สามารถทำได้ด้วย
เครื่องมาร์คสายไฟหรือเครื่องมาร์คปลอกสายไฟและฉลาก เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น

เครื่องมาร์คสายไฟหรือเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ สำคัญยังไง

    เครื่องมาร์คสายไฟ มีชื่อเรียกกันหลากหลาย เช่น เครื่องมาร์คปลอกสายไฟ (Electronic Lettering Printing Machine) เครื่องฮอทมาร์ค (Hot Mark Machine) เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟและฉลาก (Marking Tubes and Labels Machine) เครื่องไวร์มาร์ค (Wire Mark Machine) เป็นเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับพิมพ์วัสดุคล้ายกับเครื่องปริ้นเตอร์โดยทั่วไป เมื่อพิมพ์กับวัสดุการพิมพ์ เช่น ปลอกสายพีวีซี ลาเบล สติ๊กเกอร์ ฉลากท่อหด หรือไอดีเพลท แล้วนำไปติดกับสายไฟหรืออุปกรณ์ เพื่อแสดงความชัดเจน ระบุชื่อ สัญลักษณ์ ตัวเลข อักษร รหัส บาร์โค๊ด รูปภาพ ฯลฯ ตั้งแต่จุดตั้งต้นของสายไปจนถึงจุดสิ้นสุด ระบุชื่ออุปกรณ์แต่ละชิ้น ระบุข้อมูลที่จำเป็นได้ตามต้องการ
ช่วยให้ชี้บ่งความชัดเจน ลดปัญหาความวุ่นวายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากความไม่รู้สถานะของสายไฟและอุปกรณ์เหล่านั้นได้ ช่วยให้ช่างประกอบเครื่องจักร ช่างติดตั้งงาน
ช่างซ่อมบำรุง วิศวกรไฟฟ้า ทำงานได้อย่างง่ายดาย

    เมื่อทราบแล้วว่าเครื่องมาร์คสายไฟนั้น มีความสำคัญอย่างไร ดังนั้นสิ่งจำเป็นลำดับถัดไปของผู้ที่ต้องการเครื่องพิมพ์มาร์คนี้ก็คือ การที่จะต้องเลือกใช้เครื่องพิมพ์มาร์คสายไฟที่มีประสิทธิภาพและทำงานได้ตามสเปคที่ต้องการ เนื่องจากถ้าหากมีการพิมพ์เนื้องานที่ออกมาแล้วคุณภาพแย่ ไม่ชัดเจน ก็จะส่งผลเสียหายมาก รวมถึงปัญหารำคาญใจขณะปฏิบัติงาน ทำงานได้ล่าช้าอีกด้วย

คุณสมบัติเบื้องต้นของเครื่องมาร์คสายไฟ

สำหรับคุณสมบัติของ เครื่องมาร์คสายไฟ ที่แนะนำ ควรมีลักษณะดังนี้

 • มีความรวดเร็วในการพิมพ์ ไม่ต่ำกว่า 40mm./second
 • ใช้วิธีการพิมพ์แบบส่งผ่านความร้อน
 • เป็นเครื่องที่สามารถพิมพ์วัสดุการพิมพ์ได้อย่างน้อย 3 ชนิดคือ ปลอกสายสวมสายไฟ (PVC TUBE) , สติ๊กเกอร์/ลาเบล/ฉลาก (LABEL), ท่อหด (HEAT SHRINKABLE Tube)
 • สามารถพิมพ์ปลอกสายขนาดสำหรับสวมสายไฟทั่วไป 2.5-6.5mm. และลาเบลขนาดหน้ากว้างระหว่าง 5-12mm. ได้
 • สั่งพิมพ์งานได้จากตัวเครื่องโดยตรง และรองรับการสั่งงานพิมพ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 • ความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 300dpi
 • มีอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า ครอบคลุมครบถ้วน
 • สั่งงานพิมพ์แบบต่อเนื่อง เรียงลำดับตัวเลขได้
 • หน่วยความจำของตัวเครื่องสูง จัดเก็บไฟล์งานพิมพ์ได้เป็นจำนวนมาก
 • สั่งตัดวัสดุแบบธรรมดาหรือแบบอัตโนมัติได้
 • มีขนาดกะทัดรัด และมีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้ทุกที่
 • หน้าจอภาพมีความคมชัด
 • วัสดุการพิมพ์ ฉลาก/สติ๊กเกอร์/ลาเบล ทนน้ำ น้ำมัน จาระบี หรืออุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมากได้ดี ติดแน่นทนทาน
 • มีกระเป๋าใส่ตัวเครื่อง


    นอกจากคุณสมบัติเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์มาร์คสายไฟที่ต้องพิจารณาแล้ว การเลือกซื้อสินค้าและบริการกับตัวแทนจำหน่ายโดยตรงหรือผู้ขายที่มีศักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้อย่างตรงจุดทั้งก่อนการตกลงซื้อขายและภายหลังการซื้อขาย ย่อมทำให้ผู้ใช้บริการมีความสบายใจในการเลือกใช้งานเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

สำหรับลูกค้าที่สนใจเครื่องมาร์คสายไฟที่เหมาะสมกับความต้องการ พิจารณา
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

LM-550A2/PC Marking Tubes & Labels “MAX”
เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟและฉลาก รุ่น LM-550A2/PC MAX Letatwin
หรือ
PT-E850TKWLI Marking Tubes & Labels “Brother”
เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟและฉลาก รุ่น PT-E850TKWLI “Brother”

หรือต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับ
เพิ่มเพื่อนไลน์แอด @tech-time (https://lin.ee/csV4ytj)

บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด
75/46 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Tech & Time System Co., Ltd.
75/46 Moo11 Phaholyothin Rd., Klong Nueng ,Klong Luang, Pathumthani 12120

Email: sales@tech-time.co.th
Tel.: 0-2529-6344 Fax. : 0-2529-6345
Hotline: 08-6340-1848, 08-6340-1849, 08-3097-9338