ฟิลเตอร์กรองน้ำ ของ TEC TAM มีทั้งหมด 4 กลุ่มสินค้าขายดี

0
96

1. T-Cartridge Filter Housing (กระบอกกรองชนิดแกนไส้กรอง)
ฟิลเตอร์กรองน้ำรุ่นนี้เป็นรุ่นที่นิยมใช้กันมากที่สุด ผู้ผลิตผู้รับเหมาติดตั้งระบบน้ำเครื่องจักร และ
ระบบกรองน้ำมักเลือกใช้ สามารถเลือกได้หลายขนาดโดยจะกำหนดตามขนาดของแท่งไส้กรอง
ไม่ว่าจะเป็น 10, 20, 30 และ 40 นิ้ว

2. B-Bag Filter Housing (กระบอกกรองชนิดถุงกรอง)
ฟิลเตอร์กรองน้ำรุ่นนี้ ใช้ระบบถุงกรอง มีขนาดมาตรฐานสำหรับใส่ถุงกรอง 4 ขนาด No.1:Ø7″x17″ ,
No.2:Ø7″x32″ , No.3:Ø4″x8″ , No.4:Ø4″x14″

3. Cartridges Filter ไส้กรองชนิดแกน (แท่งไส้กรอง-ฟิลเตอร์แบบแท่ง)
ไส้กรอง ของ ฟิลเตอร์กรองน้ำ มีความยาวที่ 10 นิ้ว 20 นิ้ว 30 นิ้ว หรือ 40 นิ้ว
มีให้เลือกหลากหลายแบบ เช่น String Wound Filter , Spun Filter , Melt Blown , Stainless เป็นต้น

4. Bag Filter ถุงกรองน้ำหรือถุงกรองของเหลว (ฟิลเตอร์-ไส้กรองแบบถุง)
ถุงกรองของ ฟิลเตอร์กรองน้ำมี 4 ขนาด No.1:Ø7″x17″ , No.2:Ø7″x32″ , No.3:Ø4″x8″ ,
No.4:Ø4″x14″ มีวัสดุผ้าของถุงกรอง 3 ชนิดหลัก ๆ ได้แก่ Nylon, PE และ PP
ปากถุงหรือโอริงมีให้เลือกเป็นแบบห่วงพลาสติกหรือห่วงสแตนเลส

อะไหล่ ของฟิลเตอร์กรองน้ำ ที่ ต้องใช้ร่วมกับระบบกรองเตรียมไว้ด้วย หากเมื่อใดเกิดความเสียหายขึ้นจะได้นำมาใช้ทดแทนได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น ซีล/โอริงประเภทต่าง ๆ เช่น EPDM, VITON, Silicone, สายรัดตัวกระบอกกรองกับฝาปิด (Clamp) ตัวกดถุงกรอง (Bag Pressing) หรือตะกร้าสแตนเลสสำหรับรองถุงกรอง (Bag Basket) สินค้าคุณภาพจาก TACTAM จะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้เกิดความคุ้มค่า ใช้ร่วมกับถังกรองสแตนเลสยาวนาน
ไม่ต้องสิ้นเปลืองเปลี่ยนใหม่บ่อย ๆ ให้เสียต้นทุนอย่างแน่นอน