พัดลมระบายความร้อนที่ดีควรเป็นอย่างไร

0
470

   ขึ้นชื่อว่าพัดลมระบายความร้อนย่อมเป็นอุปกรณ์ที่สามารถให้ลมและทำการระบายความร้อน ลดอุณหภูมิต่อวัตถุแต่ละอย่างได้ โดยเฉพาะในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องจักร ตู้คอนโทรล อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เพราะเมื่อเดินเครื่องเปิดระบบทำงานก็จะเกิดความร้อนขึ้นภายในและทำให้เกิดสภาวะความร้อนสะสม ดังนั้นการมีพัดลมระบายอากาศติดตั้งไว้ด้วยจึงมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการระบายความร้อนของอุปกรณ์จากกระบวนการทำงานของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้กันในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการอุตสาหกรรม

   การที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ มีอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปจะเป็นสาเหตุหลักที่นำมาซึ่งปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ การทำงานที่แย่ลง อายุการใช้งานที่สั้นลง การเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนต่างๆ ที่เร็วขึ้น ไปจนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดปัญหาด้านอัคคีภัยได้ด้วย นี่จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรประมาทและไม่ควรมองข้ามเลย

   สำหรับการเลือกพัดลมระบายความร้อนโดยทั่วไป จะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เพราะคุณสมบัติการทำงานของพัดลมระบายความร้อนนั้นจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดแต่ละประเภท ต้องเลือกให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานของอุปกรณ์และรูปแบบการทำงานของเครื่องจักร ตู้คอนโทรล หรือหน้างานที่ทำ  โดยหลักแล้วพัดลมระบายความร้อนที่ดีประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่

การระบายความร้อน

   พัดลมระบายความร้อนที่ดีนั้นคุณสมบัติเด่นสิ่งแรกก็คือความสามารถในการระบายความร้อน ลดอุณหภูมิของวัตถุที่ต้องการได้ ส่วนจะลดได้มากหรือน้อยเท่าใดนั้น ก็จะมีปัจจัยเสริมอีกหลายประการ เช่น ความร้อนตั้งต้น อุณหภูมิของพื้นที่ วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความร้อน พัดลมที่เลือกใช้ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือเครื่องจักร ตู้คอนโทรเลอร์ หรือแม้แต่เครื่องสำรองไฟ ซีพียู อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์งานตู้สื่อสาร เครื่องจักรทางการแพทย์ ฯลฯ เครื่องเหล่านี้มีระบบระบายความร้อนที่ติดตั้งมาด้วยอยู่แล้ว ซึ่งมักจะเป็นพัดลมที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ หรือบางครั้งในกระบวนการผลิตชิ้นงานบางงาน เมื่อชิ้นงานไหลออกมาตามไลน์ผลิต ออกมาจากเครื่องผลิตชิ้นงานหรือเครื่องอบชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานนั้นมีความร้อนสูงมาก พนักงานในฝ่ายผลิตจะต้องรอให้ชิ้นงานเย็นลงก่อนเข้ามาหยิบจับเพื่อส่งต่อกระบวนการถัดไป ซึ่งทำให้ผลผลิตไม่ได้ตามเป้า ดังนั้นฝ่ายวิศวกรรมมักร่วมกับฝ่ายผลิตทำการปรับปรุงส่วนงานนี้ โดยใช้พัดลมมาช่วยในการระบายความร้อนของกระบวนการผลิต เพื่อทำให้ชิ้นงานเย็นลงเร็วขึ้น สามารถนำเข้าไปสู่กระบวนการถัดไปได้โดยไม่ต้องรอ ประหยัดเวลาในขั้นตอนนี้ได้ ตัวอย่างพัดลมที่มักนิยมใช้ในไลน์การผลิตนี้ เช่น พัดลมโพรงกระรอกหรือพัดลมกรงกระรอก (Cross Flow Fan) รุ่น UF9060CBP23HL หรือ UF9446CBP23HL เป็นต้น หรือการที่ต้องการระบายความร้อนตัวมอเตอร์เพิ่มเติมจากสภาพปกติ เนื่องจากอาจจะต้องติดตั้งวางตัวมอเตอร์ในสภาวะที่มีความร้อนมากกว่าปกติ ซึ่งทั้งความร้อนที่เกิดจากการทำงานของตัวมอเตอร์เองแล้วสภาพแวดล้อมและการทำงานอย่างหนักของมอเตอร์อาจเกินกำลัง ดังนั้นผู้ประกอบติดตั้งงานมักจะทำการปรับปรุงติดพัดลมกับตัวมอเตอร์เพิ่มไปอีกเพื่อช่วยเสริมในการเป่าระบายความร้อน ลดอุณหภูมิ ให้กับตัวมอเตอร์ได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยพัดลมที่มักใช้ระบายความร้อนติดกับตัวมอเตอร์ คือ External Rotor Fan ประเภท  Axial Fan รุ่น UF250BMB23H1C2A หรือ UF250BMB23H1C2B

รูปภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้งใช้งานพัดลม UF9060CBP23HL
รูปภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้งใช้งานพัดลม UF9060CBP23HL
 

   พัดลมโพรงกระรอกหรือพัดลมกรงกระรอก (Cross Flow Fan) ใบพัดลมทรงยาวมีโครงกรอบครอบใบพัดพร้อมมอเตอร์ ลมออกเป็นลำยาว ตัวใหญ่มักให้แรงลมสูงระยะลมได้ไกล อาจจะได้ถึง 5 หรือ 10 เมตรก็มี ใช้ในลิฟท์เป็นส่วนใหญ่ ใช้เป็นม่านอากาศ และนำมาประยุกต์ใช้กับงานในไลน์ผลิตที่ต้องการเป่าแห้งหรือทำให้ชิ้นงานเย็นเร็วขึ้น โดยพัดลมโพรงกระรอกนี้มีทั้งหมด 7 รุ่น ดังนี้

 1. UF6017 Series Size: 266x100x90mm. 120VAC,230VAC Aluminum Impeller ,Left Motor
 2. UF6030 Series Size: 402x100x90mm. 120VAC,230VAC Aluminum Impeller ,Left Motor
 3. UF6036 Series Size: 462x100x90mm. 120VAC,230VAC Aluminum Impeller ,Left Motor
 4. UF9029 Series Size: 420x150x130mm. 120VAC,230VAC Plastic Impeller ,Left Motor
 5. UF9439 Series Size: 510x150x130mm. 120VAC,230VAC Plastic Impeller ,Left Motor
 6. UF9446 Series Size: 570x150x130mm. 120VAC,230VAC Plastic Impeller ,Left Motor
 7. UF9060 Series Size: 740x150x130mm. 120VAC,230VAC Plastic Impeller ,Left Motor

External Rotor Fan ประเภท Axial Fan เป็นพัดลมที่ลมออกมาเป็นแนวตรงตามใบพัดลม มีทั้งแบบที่มีโครงประกอบกับใบพัดและมอเตอร์ และแบบที่ไม่มีโครงมีเฉพาะใบพัดกับมอเตอร์ แล้วแต่ความสะดวกในการติดตั้งเลือกใช้งาน พัดลมกลุ่มนี้แรงลมสูงมากเหมาะกับการติดตั้งกับมอเตอร์ตัวใหญ่กำลังแรงม้าสูงที่ต้องการปรับปรุงการระบายความร้อนเพิ่มเติม พัดลมชนิดนี้มีทั้งหมด 6 รุ่น ดังนี้

 1. UF200BMB-A Series Size: 225x225x80mm. 115VAC,230VAC Steel Impeller with Frame
 2. UF200BMB-B Series Size: Ø245×66.4mm. 115VAC,230VAC Steel Impeller with Low Guard and No Frame
 3. UF250BMB-A Series Size: 280x280x80mm. 115VAC,230VAC Steel Impeller with Frame
 4. UF250BMB-B Series Size: Ø290×75.9mm. 115VAC,230VAC Steel Impeller with Low Guard and No Frame
 5. UF180BAB Series Size: Ø180×63.5mm. 115VAC,230VAC Aluminum Impeller No Frame
 6. UF300BNA Series Size: Ø398×98.3mm. 115VAC,230VAC Steel Impeller with Frame

การไหลเวียนอากาศ-การแลกเปลี่ยนอากาศ

   อีกประการสำคัญของพัดลมระบายความร้อนที่ดีนั่นก็คือทำให้มีการไหลเวียนหรือการแลกเปลี่ยนอากาศได้ดี สำหรับ ตู้คอนโทรลเลอร์ ตู้เซิฟเวอร์ อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือแม้แต่เคส PC ที่ใช้งานจะมีการออกแบบมาอย่างได้มาตรฐานและเหมาะสมสำหรับการใช้งานในระยะยาว ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการไหลเวียนของอากาศและความร้อน ต้องมีการออกแบบและปรับวางตำแหน่งของพัดลมระบายอากาศให้เหมาะสม

   ตัวอย่างเช่น พัดลม ที่ติดตั้งในเครื่อง PC หรือ ตู้คอนโทรลเลอร์ จะใช้วิธีการดึงอากาศผ่านตัวอุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลหรือในเคสพีซีนั้นออกไป ดึงความร้อนจากอุปกรณ์ภายในตู้หรือในเคสที่ร้อนกว่าออกสู่ภายนอกที่เย็นกว่า ดึงความเย็นจากภายนอกเข้ามาในตู้เกิดการแลกเปลี่ยนอากาศกัน จึงทำให้อุณหภูมิลดลงได้ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้มั่นใจว่า มีการติดตั้งพัดลมในตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานจริงๆ พัดลมตัวนั้นเป็นการทำหน้าที่เป่าระบายความร้อนหรือดึงอากาศร้อนในอุปกรณ์เหล่านั้นออกไป

   ตามปกติแล้วที่ตัวของพัดลมระบายความร้อนยี่ห้อต่าง ๆ มักจะมีสัญลักษณ์การหมุนของใบพัดและทิศทางของลมติดอยู่กับตัวพัดลมเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำการติดตั้งพัดลมระบายความร้อนเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ซึ่งหากเป็นสภาวะของพัดลมที่มีการดึงอากาศหรือลมเข้ามาภายในตู้คอนโทรลแล้วอาจต้องมีการตรวจสอบไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น ฟิลเตอร์พลาสติกสำหรับกรองฝุ่น (Plastic Filter Guard) หรือฟิลเตอร์สแตนเลสสำหรับกรองละอองน้ำมัน (Stainless Filter Guard) ด้วย เพื่อป้องกันการดึงฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเข้าไปในตัวของตู้คอนโทรล เคสพีซี เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยนั่นเอง  อีกทั้งควรหมั่นทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในตู้คอนโทรลเพื่อยืดอายุของอุปกรณ์เหล่านั้น ช่วยให้การทำงานของระบบทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทำให้การแลกเปลี่ยนอากาศเป็นไปได้ด้วยดี และการตรวจสอบทำความสะอาดเปลี่ยนฟิลเตอร์กันฝุ่นตามรอบการบำรุงรักษาเครื่องจักรและตู้คอนโทรลด้วย เพื่อยืดอายุทั้งของตัวอุปกรณ์ควบคุมเครื่องและพัดลมระบายความร้อนได้ด้วย

ปรึกษาทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Tech & Time System ได้ที่:

โทรศัพท์ : 02-529-6344
Hotline  :  086-340-1848, 086-340-1849, 083-097-9338
E-Mail   : sales@tech-time.co.th
LINE ID : @tech-time