Home Alcohol Solution แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ 70%,75%,95%,99.99%

แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ 70%,75%,95%,99.99%

ใช้ทำความสะอาดมือและผิว โดยไม่ต้องล้างออก สะอาด ปลอดภัย หรือพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ หรืองานอุตสาหกรรม

ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ ที่เกิดจากสัมผัสได้ดี  ใช้ได้บ่อยครั้งตามต้องการเพื่อสุขอนามัยของทุกคนสำหรับใช้ภายนอก

ขนาดบรรจุ 5 ลิตร, 20 ลิตร และ 200 ลิตร

สีโดยทั่วไป : สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง สีแดง
กลิ่น : กลิ่นแอลกอฮอล์ปกติ , แต่งกลิ่นมะนาว

สนใจติดต่อสอบถามฝ่ายขาย 0-2529-6344#101
Hotline: 08-6340-1848 ,08-6342-3005 , 08-3097-9338

Category:

Description

แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ 70%,75%,95%,99.99% ใช้ทำความสะอาดมือและผิว โดยไม่ต้องล้างออก สะอาด ปลอดภัย หรือพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ หรืองานอุตสาหกรรม ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ ที่เกิดจากสัมผัสได้ดี  ใช้ได้บ่อยครั้งตามต้องการเพื่อสุขอนามัยของทุกคนสำหรับใช้ภายนอก

ขนาดบรรจุ

  • 5 ลิตร
  • 20 ลิตร
  • 200 ลิตร

สนใจติดต่อสอบถามฝ่ายขาย 0-2529-6344#101
Hotline: 08-6340-1848 ,08-6342-3005 , 08-3097-9338

History Products