Alcohol Solution

ใช้ทำความสะอาดมือและผิว โดยไม่ต้องล้างออก สะอาด ปลอดภัย
หรือพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ หรืองานอุตสาหกรรม

สีโดยทั่วไป : สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง สีแดง
กลิ่น : กลิ่นแอลกอฮอล์ปกติ , แต่งกลิ่นมะนาว

สนใจติดต่อสอบถามฝ่ายขาย 0-2529-6344#101
Hotline: 08-6340-1848 ,08-6342-3005 , 08-3097-9338