ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

0
1806
งดการเดินทางไปเขตติดโรคติดต่ออันตราย
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง
หรือพื้นที่พบผู้ป่วยตามรายงานขององค์การอนามัยโลก

• ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก, 11 มีนาคม 2563) ขอให้ประชาชน และผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม

• สำหรับเทศกาลสงกรานต์ 13-15 เมษายน นี้ ทางบริษัทฯ ยังคงเปิดให้บริการทุกท่านตามปกติ ตามนโยบายภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อสินค้า พัดลมระบายความร้อนในเครื่องจักรหรือตู้คอนโทรล พัดลมระบายความร้อนสำหรับตู้แช่ พัดลมระบายความร้อนสำหรับตู้แอร์คอนโทรล เครื่องมาร์คปลอกสายไฟและฉลาก อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ปลอกสาย PVC ผ้าหมึกสำหรับพิมพ์เครื่องมาร์คสายไฟ สติ๊กเกอร์ ลาเบล ฉลากสำหรับพิมพ์ กระบอกกรอง (ถังกรอง)หรือไส้กรอง ได้จากทางออนไลน์เพื่อลดภาวะความเสี่ยงของการแพร่เชื้อหรือได้รับเชื้อ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ เพจ อีเมลล์ หรือหากต้องการเข้าชมสินค้า สามารถนัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจในมาตรการป้องกันของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ทางเรายินดีให้บริการคู่ค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจเสมอมา

• บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด ขอส่งกำลังใจให้คณะทีมสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานอย่างหนักหน่วง รวมถึงส่งความห่วงใยไปยังลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ และผู้ขายทุกท่าน แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน