Join us
  Position   Amount
  Engineer/Officer Design&Development;   2 Position
  Technician Electrical   1 Position
  Technician Production   1 Position
  Sales Engineer   1 Position
ผู้สนใจ สอบถามแผนกบุคคล คุณวัลลภา 0-2908-1002-3 ต่อ 203
หรือส่งประวัติพร้อมหลักฐานส่วนตัว (รูปถ่าย 1-2 นิ้ว,สำเนาบัตรประชาชน,
สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาวุฒิการศึกษา หรืออื่น ๆ อย่างละ 1 ใบ)
 
มาที่ Email: personal@tech-time.co.th หรือ ส่งจดหมายมาตามที่อยู่บริษัทฯ
 
กรณีเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง กรุณาแต่งกายให้สุภาพ เตรียมตัวให้พร้อม
เพราะจะมีแบบทดสอบในแต่ละตำแหน่งให้ทำ และหากทดสอบผ่าน
ท่านอาจจะได้รับโอกาสการสัมภาษณ์งานทันที
 
หรือดูข้อมูลได้ที่นี่
Contact us

Tech & Time System Co.,Ltd.
75/46 Moo11 Phaholyothin Rd., Klong Neung ,Klong Luang,
Pathumthani 12120
(662) 529-6344 (Auto 10 Lines), (662) 908-1002-3 #101-103, 064-289-5399, 08-6340-1848, 08-3096-7413
Fax : (662)529-6345,(662)908-1088